Открыть чат

Удобрения от поставщиков из Турции

Aksanbirlik
Турция
USD 9.0 - 19.0/шт
Ürgüp Tarım Madencilik Hümik Asit Hümik Asit Nedir Hümik Asit Hümik Asit , aslında topraktaki organik maddelerin ana içeriği olan humustur. Humik Asit, humusun en aktif maddesidir. Günümüzde her geçen gün artan kimyasal gübre kullanımı, humusun hızla tükenmesine neden olmuştur. Oysaki humus, gübrelerin alımını kolaylaştıran en önemli maddedir. Bu problemi çözmek için son yıllarda humik asit (humik fulvuik) uygulamalarına başlanmıştır. Toprak, canlı-cansız yada çürümüş (dekompoze) olan tüm organik maddeleri içeren bir organik maddedir. Tamamen çürümüş organik yapılar HUMUS olarak adlandırılır. En iyi humus kaynağı dekompoze olmuş bitki yada kompost materyalleridir. Yüksek humik asit içeriğine sahip humatlar da uzun süreli ve iyi bir humus kaynağıdır. Humik maddeleri üç ana gruba ayırabiliriz : Fulvuik, Humik ve Humin. Hümik Asit Faydaları konusundaki özet bilgiler aşağıdaki şekildedir : Yapılan araştırmalara göre toprağın verimliliği içinde bulunan hümik asitle orantılı şekilde belirlenmektedir. Bu asitlerin en önemli özelliği çözünemez metal iyonlarını, hidroksit ve oksitleri gerektiği zaman bitkilere yavaşça ve sürekli olarak verme yeteneğinin olmasıdır. Bu nedenle yararları üç farklı sınıflandırmayla değerlendirilir. Hümik Asit Fiziksel Faydaları Toprağın yapısını düzelterek, kil mineralleriyle birleşip toprağı tanecikli bir yapıya getirir. Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır, gevşeklik ve işlenme özelliği yükselir ve topaklanma önlenir. Verimsiz olan killi toprakların parçalanmasını sağlar ve toprağı verimli hale getirir. Sıkışan toprağı engelleyerek, kabarık olmasını ve hava almasına yardımcı olur. Toprağın havalanma özelliği arttığından, köklerin havalanmasını sağlar. Yorgun toprağın gençleşmesine yardımcı olur. Hümik asit kendi ağırlığının yaklaşık 20 katı kadar su tutabildiğinden, toprağın su tutma özelliğini arttırır. Su miktarını dengeler, bitkinin kuraklığa karşı direncini arttırır, kurak bölgelerde verimi yükseltir. Az suyla verimli bir sulama yapılmasını sağlar. Tohum yatağı şartlarının uygun olmasına yardımcı olur. Toprağın içindeki küçük parçacıkları birleştirip, topraktaki çatlamayı engeller ve erozyona engel olur. Toprak rengini koyulaştırdığından, güneşten yararlanma özelliğini arttırır. Hümik Asit Kimyasal Faydaları Bazik ve asidik özellikleri olan toprakları nötralize eder. Fazla miktardaki kireç ve tuzluluk oranını giderir ve pH dengesini ayarlar. Suda çözünen inorganik gübreleri köklerde tutar ve ihtiyaç oldukça serbest bırakır. Kök çevresinde olan besinlerin yıkanarak uzaklaşmalarına engel olur. Fazla gübreyi toprağa yavaş verdiğinden, devamlı verimli olan toprak yapısını sağlar. Fazla gübreleme nedeniyle oluşacak zararları engeller. Toprakta iyon değişimi kapasitesini yüksek seviyeye çıkarır.Toprak parçacıklarının tuttuğu, bitkinin alamadığı besin maddelerini serbest hale getirerek, bitki tarafından kullanılmasını sağlar. Kimyasal olarak aktiftir ve toprakta olan mineralleri, metalleri, organikleri çözünebilir ya da çözünemez kompleksler olarak oluşturma özelliğine sahiptir. Bu şekilde bitkilere gereken besinleri hazır bekletir.Toprakta olan azotu arttırır, demir eksikliğinin giderilmesini sağlar. Alkali ortamda toprakta bulunan metal oksitlerin iyonlarını kullanarak, organik metal kompleksler meydana getirir. Toprakta olan kireç içindeki karbondioksiti serbest hale getirir, bunun fotosentezde kullanılmasını sağlar. Toprakta bulunan izelementleri, potasyum, fosfor, azot, demir ve çinko gibi besinlerin bitkiler tarafından yüksek düzeyde emilimini sağlar. Bitki gelişiminde gerekli olan mineraller bakımından zengindir. Toprağın zehirli, kirletici ve zararlı maddelerden temizlenmesine yardımcı olur.

Qoovee — площадка для оптовой торговли. Здесь можно найти товары оптом по любым отраслям, в том числе, товары Удобрения. На Qoovee большой выбор необходимых вам товаров оптом. В этом разделе вы можете найти Удобрения оптом из России, Украины, Бишкека (Киргизии), Белорусии, Китая и других стран на ваш выбор. Категории товаров оптом постоянно обновляются и остаются актуальными. Оптовые поставщики заинтересованы в оптовых закупках и партнерстве!

Напишите нам, мы онлайн!