Sohbete başla

Bildirimler

  • Qoovee icon Bildirim yok

Gizlilik Politikası

Düzenlendiği tarih 10.10.2017

İşbu Gizlilik Politikası (bundan sonra ‘’Gizlilik Politikası’’ olarak anılacaktır), www.qoovee.com web sitesinin Kullanıcı hakkında alabileceği veriler için geçerlidir.

 

1. TANIMLAR

 

1.1. Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

 

1.1.1. "Site Yönetimi (bundan sonra - Site Yönetimi)" - kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve (veya) yürüten ve aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını, işlenecek kişisel veriler bileşimlerini, veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri belirleyen, Siteyi yöneten bireylerdir.

 

1.1.2. "Kişisel veriler" - bir şahıs ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak belirlenen veya belirleyen herhangi bir bilgi.

 

1.1.3. "Kişisel veri işleme" - otomasyon araçlarının kullanımıyla veya bu araçları kullanmadan  kişisel verilerle gerçekleştirilen toplama, kayıt, sistemleştirme, biriktirme, depolama, güncelleme, değiştirme, alma, kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), isimsizleştirme, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası olmak üzere herhangi bir işlem veya işlemler kümesi.

 

1.1.4. “Kişisel verilerin gizliliği” - Operatör veya kişisel verilere erişimi olan bireylerin kişisel verilerinin ait olduğu şahısların onayı olmadan veya başka bir yasal temeli bulunmadan dağıtımlarına izin vermeme şartına uyması gereken gerekliliktir.

 

1.1.5. “Site Kullanıcısı”  (bundan sonra ‘Kullanıcı’) -  Siteye İnternet üzerinden erişebilen kişidir.

 

1.1.6. “Çerezler” (Cookies) -  web sunucusunun, web kullanıcısı veya web tarayıcısının her defasında ilgili sitenin sayfasını açmaya çalışırken bir HTTP isteğinde bulunması karşılığında gönderdiği ve kullanıcının bilgisayarında depolanan küçük bir veri parçasıdır.

 

1.1.7. "IP adresi" - interneti ya da IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres.

 

2. GENEL HÜKÜMLER

 

2.1. Kullanıcının siteyi kullanması, bu Gizlilik Politikasını ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme şartlarını kabul etmesi demektir.

 

2.2. Gizlilik Politikası şartlarına uymadığı takdirde, Kullanıcı siteyi kullanmayı durdurmalıdır.

 

2.3. Bu Gizlilik Politikası sadece www.qoovee.com, www.club.qoovee.com ve www.logistics.qoovee.com siteleri için geçerlidir. Sitenin yönetimi, Kullanıcının sitede bulunan bağlantıları üzerinden geçebildiği üçüncü taraf sitelerini kontrol etmemektedir ve onlardan sorumlu değildir.

 

3. GİZLİLİK POLİTİKASININ KONUSU

 

3.1. Bu Gizlilik Politikası, Siteye kayıt olurken Kullanıcının Site Yönetimi'nin talebi üzerine sağladığı kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması ve ifşa edilmemesi için Site İdaresi'nin yükümlülüklerini belirler.

 

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcının, Sitede bulunan kayıt formu ve geri bildirim formlarında aşağıda belirtilen alanları doldurması suretiyle sağlanmaktadır: “Ad (adınız)”, “E-posta (E-posta Adresiniz)” “Telefon numarası (telefonunuz) ”. Bu bilgilere ek olarak  aşağıdaki bilgiler de dahildir:

 

3.2.1. Site Kullanıcı Adı;

3.2.2. Site Kullanıcısının e-posta adresi / telefon numarası.

3.2.3. Kullanıcının ikamet ettiği yer.

3.2.4. Diğer bilgiler

3.3. Site, sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen verileri korur:

· IP adresi;

· Çerezlerden gelen bilgiler;

· Tarayıcı hakkında bilgi;

· Erişim zamanı;

· Yönlendirme (önceki sayfanın adresi).

 

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer kişisel bilgiler (tarama geçmişi, tarayıcılar ve kullanılan işletim sistemleri vb.), Bu Gizlilik Politikası’nın  5.2. ve 5.3. Maddelerinde belirtilen şartlar dışında, güvenilir depolama ve 3. Taraflara paylaşmadan korunmaya tabidir.

 

4. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASININ AMACI

 

4.1.  Site Yönetimi, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki  amaçlar için kullanabilir:

 

4.1.1. Site Kullanıcısı ile geri bildirimde bulunmak, Web Sitesi Kullanıcısının talebine ilişkin yazılı veya sözlü iletişim, Site kullanımı, hizmetlerin sunulması, Kullanıcıdan talepleri ile  ilgili sorular ve bildirimleri göndermek.

 

4.1.2. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğrulanması

 

4.1.3. Sitenin kullanımıyla ilgili sorunlar olduğunda Kullanıcıya etkili müşteri ve teknik destek sağlamak.

 

4.1.4. Kullanıcının rızası çerçevesine Kullanıcıya Site veya Site ortakları adına özel teklifler, fiyatlar, bültenler ve diğer bilgiler sağlamak.

 

4.1.5. Ürün almak ve hizmetlerden yararlanmak için Kullanıcıya Site ortaklarının sitelerine veya hizmetlerine erişim sağlamak

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ VE ZAMANI

 

5.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçlarını kullanarak veya bu tür araçların kullanımı olmadan, kişisel verilerin bilgi sistemlerinde de dahil olmak üzere, herhangi bir yasal yolla, zaman sınırı olmaksızın gerçekleştirilir.

 

5.2. Kullanıcı, Web Sitede, yazılı veya sözlü olarak oluşturulan talebinin yerine getirilmesi için Site Yönetiminin kişisel verileri üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

 

5.3. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca gerekçelerle ve yasaların öngördüğü şekilde yetkili devlet yetkililerine aktarılabilir.

 

5.4. Kişisel verilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda, Site Yönetimi Kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi konusunda bilgilendirir.

 

5.5. Site yönetimi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasa dışı veya yanlışlıkla erişmekten, imha edilmek, değiştirmek, engellemek, kopyalamak, dağıtmak ve üçüncü tarafların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyon ve teknik önlemleri alır.

 

5.6. Site yönetimi, Kullanıcı ile birlikte Kullanıcı'nın kişisel verilerinin kaybolmasından veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

 

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. Kullanıcının yükümlülükleri:

 

6.1.1. Siteyi kullanmak için gereken kişisel verileri sağlamak

 

6.1.2. Bilgilerde değişiklik olması durumunda bu kişisel verileri güncellemek ve tamamlamak

 

6.2. Site Yönetiminin yükümlülükleri:

 

6.2.1. Kişisel Verileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. Maddesinde belirtilen amaçlar için kullanmak.

 

6.2.2.  Bu Gizlilik politikasındaki 5.2. ve 5.3.  Maddelerinde belirtilen şartlar hariç, kişisel verilerin gizli saklanmasını sağlamak, Kullanıcının yazılı izni olmadan kişisel bilgisini ifşa etmemek ve ayrıca Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri satmamak, takas etmemek, yayınlamamak veya ifşa etmemek

 

6.2.3. Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini, normalde bu tür bilgileri mevcut iş işlemlerde korumak için kullanılan prosedüre uygun olarak korumak için gerekli önlemleri almak.

6.2.4. Kişisel verilerde güvensizlik söz konusu veya yasal olmayan eylemler olması durumunda, Kullanıcı veya yasal temsilcisinin veya yetkili  kişisel veri koruma kurumunun başvuruda bulunmasından itibaren ve doğrulama süresi boyunca ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verileri engellemek.

 

7. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

 

7.1. Site yönetimi, Bu Gizlilik politikasındaki 5.2., 5.3.  Ve 7.2 Maddelerinde belirtilen şartlar hariç, Yükümlülüklerini yerine getirmediği durumda , Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak, kişisel verilerin yasa dışı kullanımı ile ilgili olarak Kullanıcının maruz kaldığı zararlardan sorumludur. 

 

7.2. Aşağıdaki belirtilen durumlarda, Gizli Verilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda Site Yönetimi  sorumlu değildir:

 

7.2.1. Kayıp veya ifşa edilmeden önce halka açık olduysa

 

7.2.2. Site Yönetimi tarafından alınmadan önce üçüncü bir şahıs tarafından  alındıysa.

 

7.2.3. Kullanıcının izni ile ifşa edilmişse.

 

8. ANLAŞMAZLIKLARI ORTADAN KALDIRMA  

 

8.1. Site Kullanıcısı ile Site Yönetimi arasındaki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce, bir iddiada bulunmak (anlaşmazlığın gönüllü çözümü için yazılı bir teklif) zorunludur.

 

8.2 Talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde talep alan taraf, talep sahibine talep değerlendirmesinin sonuçlarını yazılı olarak bildirir.

 

8.3. Herhangi bir anlaşmaya varılmazsa Uluslararası Fikri Mülkiyet Geliştirme Birliği Tahkim Komisyonu’na  (www.maris-global.com) başvurulur

 

9. EK KOŞULLAR

 

9.1. Site yönetimi, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

9.2. Gizlilik Politikasının yeni baskısında aksi belirtilmedikçe, yeni bir Gizlilik Politikası Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

 

9.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili öneri veya sorular [email protected] e-posta adresine bildirilmelidir.


 

Sorularınız varsa bizimle iletişime geçiniz.
Qoovee müşteri hizmeti her zaman size danışmanlık yapmaya hazırdır.